Odyssey to Self

Datum voorstelling

Aanvangsuur

“Odyssey to Self” is een meeslepende kortfilm ontstaan uit de creatieve visie van pianist en componist Orson Claeys. De kortfilm is geproduceerd door ‘Het Offensief’, een jong productiehuis opgericht door Leon Hanssens en Loïc Meulenberg. Lisa Coene, momenteel studerend aan het KASK Gent, vervult de rol van regisseur in deze film. 

Dit project onderscheidt zich door zijn unieke aanpak, waarbij het creatieve proces begon bij het componeren van de muziek. In tegenstelling tot de gebruikelijke procedure in film. 

Orson Claeys nam het voortouw bij het componeren van de muziek, die diende als de emotionele kern van het verhaal. De muziek diende als een bron van inspiratie en leidde tot de ontwikkeling van het verhaal. 

Het verhaal, dat geworteld is in het thema van zelfreflectie, is geschreven door Lisa Coene.

Info verhaal:

“Wanneer de jongeman terugkeert naar zijn ouderlijk huis na de recente dood van zijn moeder, wordt hij overweldigd door herinneringen en verdriet. Niet in staat om zijn emoties onder ogen te zien, rent hij weg. Al snel realiseert hij zich dat de ware ontsnapping aan het verleden niet ligt in weglopen, maar juist in het recht in de ogen kijken.”

“Odyssey to Self” is een samenwerking tussen muziek en beeld, waar twee werelden samenkomen en elkaar versterken. 

INFO SHORTMOVIE:

“Odyssey to Self” is a captivating short film born from the creative vision of pianist and composer Orson Claeys. The short film is produced by ‘Het Offensief’, a young production house founded by Leon Hanssens and Loïc Meulenberg. Lisa Coene, currently studying at KASK Gent, takes on the role of director in this film.

This project distinguishes itself through its unique approach, where the creative process began with composing the music, contrary to the usual procedure in filmmaking.

Orson Claeys took the lead in composing the music, which served as the emotional core of the story. The music served as a source of inspiration and led to the development of the narrative.

The story, rooted in the theme of self-reflection, is written by Lisa Coene.

Story Info:

“When the young man returns to his childhood home after the recent death of his mother, he is overwhelmed by memories and grief. Unable to confront his emotions, he runs away. Soon he realizes that true escape from the past does not lie in running away, but rather in facing it head-on.”

“Odyssey to Self” is a collaboration between music and visuals, where two worlds come together and complement each other.

Tickets aan kassaEvent Schedule Details

    Deel dit event
    VOEG TOE AAN UW AGENDA